Aktuálně

Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 24/2020

Datum vydání: 21. 10. 2020
Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 24/2020 ze dne 21. října 2020, který obsahuje sdělení ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky .

Změny v uplatňování DPH u nájmu nemovitostí od 1. ledna 2021

Datum vydání: 21. 10. 2020
Autor: Rödl & Partner Praha

Plátci DPH jsou zvyklí, že pokud pronajímají nemovitost jinému plátci k podnikatelským aktivitám, mohou na takový pronájem uplatnit DPH. Dobrovolné zdanění pronajímateli otevírá cestu k uplatnění nároku na odpočet ze všech souvisejících nakoupených vstupů, z nichž by jinak nárok na odpočet neměl.

Co se do časopisu nevešlo aneb další odborné články pouze online!

Datum vydání: 21. 10. 2020
Autor: Redakce portálu DAUČ

Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.

Informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Datum vydání: 20. 10. 2020
Autor: Finanční správa

Generální finanční ředitelství zveřejnilo materiál s názvem „Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020", a to v souvislosti s novelou zákona o DPH č. 343/2020 Sb., která nabyla účinnosti 1. září 2020 s výjimkou ustanovení týkajících se zvláštního režimu pro cestovní službu uvedených v § 89 odst. 3 až 20 zákona o DPH, jež nabývají účinnosti až od 1. ledna 2022.