Forma a struktura podání po novele zákona o spotřebních daních

Datum vydání: 25. 1. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Celní správa České republiky vydala informaci na základě zákona č. 453/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti tzv. zelené nafty.

 

Č. j. 2033/2017-900000-231

Věc: Forma a struktura podání daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání pro právnické a fyzické osoby po novele zákona o spotřebních daních

Ke znění zákona platnému dne: 29. prosince 2016

Ke znění zákona účinnému od: 1. 3. 2017

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné

Zpracoval: kpt. Ing. B. Kotenová

Dne: 16. 1. 2017

Informace je vydána na základě zákona č. 453/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti tzv. zelené nafty.

Dne 29. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Touto novelou je rozšířen okruh činností v § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, na které lze uplatnit nárok na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v rámci zemědělské prvovýroby. Nově je stanoven odlišný způsob podání daňového přiznání pro právnické osoby.

Právnické osoby podávají daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně, elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jediný formát je prostřednictvím inteligentního formuláře ZFO, který je umístěn na webových stránkách Celní správy v části „Formuláře online“ zde.

Fyzické osoby mohou pro podání daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně, využít stejného inteligentního formuláře ZFO, jako právnické osoby. Dále pak mohou daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání podat způsobem uvedeným v § 72 daňového řádu. Formulář daňového přiznání je umístěn na webových stránkách Celní správy v části „Formuláře online“ (zde) a dále v části „Daně –Daňové tiskopisy“(zde).

(Zdroj: Celní správa ČR, www.celnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com

 

Aktuálně