Nejvyšší správní soud přichází se svojí e-Sbírkou

Datum vydání: 1. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Nejvyšší správní soud od nového roku přichází se zásadní změnou ve způsobu poskytování Sbírky rozhodnutí NSS. Z důvodu lepšího zpřístupnění judikatury své i krajských soudů široké veřejnosti nahrazuje dosud tištěnou sbírku elektronickou podobou.

Sbírka bude nadále vycházet v měsíčním intervalu, k dispozici v elektronické podobě je zveřejněn i celý archiv od roku 2003, kdy soud zahájil svou činnost a začal vydávat i Sbírku rozhodnutí.

Každý zájemce jak z odborné, tak i laické veřejnosti má od této chvíle možnost na webových stránkách soudu ve Sbírce v celém rozsahu a zcela bezplatně vyhledávat uveřejněná rozhodnutí, případně je volně stahovat k dalšímu použití. Zájemci z řad pravidelných uživatelů judikatury správních soudů se mohou přihlásit k odběru nových čísel sbírky na zvolenou e-mailovou adresu. Nový přístup podstatně zkrátí i dobu od schválení vybraných rozhodnutí k uveřejnění plénem soudu k jejich zpřístupnění. Lze očekávat, že k publikaci dojde vždy ještě v témže kalendářním měsíci.

Vydávání Sbírky rozhodnutí je zákonnou povinností Nejvyššího správního soudu vycházející z § 22 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Je důležitým nástrojem pro plnění základní funkce soudu, tedy sjednocovat soudní rozhodování ve správním soudnictví a působit v tomto směru i na správní praxi. Ve Sbírce se po diskusi v redakční radě, proběhlém vnitřním a vnějším připomínkovém řízení a konečném projednání v plénu soudu uveřejňují vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví a usnesení zvláštního senátu rozhodujícího podle zákona č. 131/2002 Sb., o řešení některých kompetenčních sporů.

O významu Sbírky svědčí i to, že od roku 2003 do konce roku 2016 v ní bylo uveřejněno celkem 3496 vybraných rozhodnutí zpracovaných do podoby tzv. judikátů, tedy opatřených právní větou a upraveným (zkráceným) odůvodněním z celkového počtu více než sto tisíce vydaných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a krajských soudů působících ve správním soudnictví.

Novou podobu Sbírky naleznete zde >>.

 (Zdroj: Nejvyšší správní soud ČR, www.nssoud.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně