Ministerstvo financí zamrzlo při přípravě EET v internetové době ledové a pravidla se tak opět mění na poslední chvíli

Datum vydání: 6. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Komora daňových poradců vítá novou metodiku pro elektronickou evidenci tržeb. Generální finanční ředitelství napravuje nekvalitní práci MF ČR, když v metodice povoluje, aby tržby e-shopů nebyly evidovány již v okamžiku vzniku tržby, tedy při připsání peněz na účet prodávajícího, ale až tehdy, kdy se příjemce o této tržbě dozví.

Bohužel se tak jen tři týdny před zahájením evidence maloobchodních a velkoobchodních tržeb mění předchozí metodika z minulého roku, ve které bylo striktně požadováno evidování kartových plateb ve standardním režimu, tedy v okamžiku přijetí platby kartou.

Fakticky se tak daňová správa snaží reagovat na neúspěšnou novelu zákona o evidenci tržeb, kterou nedávno navrhl ministr financí se zpožděním v rámci projednání daňových novel a kterou poslanecká sněmovna zamítla.

V únoru 2015 schválila Vláda ČR Analýzu evidence tržeb elektronickými prostředky, předloženou Ministerstvem financí. Návrh zákona o evidenci byl poté doprovázen Zprávou o hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA. Bohužel ani v jednom dokumentu není problematice plateb kartami přes internet věnována náležitá pozornost. Pokud by ministerstvo odvedlo svoji práci pořádně, nemusela by nyní Finanční správa tento nedostatek řešit nelegislativním způsobem“, upozorňuje vedoucí Sekce správa daní a poplatků Komory, Tomáš Hajdušek.

Daňový poradce Martin Kopecký k tomu uvádí: „Uvedený postup jde proti principům právního státu, zejména proti předvídatelnosti práva. Daňová správa podle názoru Komory nemůže nahrazovat řádný legislativní proces. Opakuje se tak situace z loňského roku, kdy metodika finanční správy změnila podstatným způsobem rozsah uplatňování zákona o evidenci tržeb u stravovacích služeb. Fakticky tím zvýhodnila některé poskytovatele stravovacích služeb a zároveň zmařila spoustu práce při zavádění evidence v situacích, kdy se nakonec tržby evidovat nemusely.“

I když jde změna metodiky naproti požadavkům Asociace pro elektronickou komerci, fakticky marní práci těch, kteří se na novou situaci aktivně připravovali a vynaložili peníze i čas na řešení, které teď bude zbytečné.

Martin Tuček, viceprezident Komory daňových poradců ČR, k tomu dodává: „S každou další novelou daňových předpisů pak bude čím dál méně poplatníků, kteří se budou na budoucí změny aktivně připravovat, a naopak bude více těch, kteří na poslední chvíli budou čekat na výsledky lobbingu zájmových skupin. Tento přístup vytváří pouze další chaos v systému evidence tržeb.“

Komora proto vyzývá daňovou správou k seriózní debatě nad dalším fungováním elektronické evidence tržeb. Před spuštěním třetí vlny evidence, která s výjimkou řemeslníků bude zahrnovat všechny příjmy z podnikání, je nyní dostatek času legislativně upravit všechny problémy a nejasnosti, které elektronickou evidenci provází.

Tisková zpráva Komory daňových poradců, www.kdpcr.cz, 2017. Foto: ilustrační

      

                                          

                                                    

                               

 

Aktuálně