Expertní příspěvky číslo 1/2017 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 9. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele DAUC/DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky č. 1/2017. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti - expertní příspěvky / Rok vydání - 2017.

Již tradičně Vás čekají zajímavá témata zpracovaná předními odborníky na danou problematiku.

Aktuálně se věnujeme elektronické evidenci tržeb. V příspěvku Elektronická evidence tržeb podruhé,  který reaguje na článek Jana Rambouska s názvem Zboží nebo služba – rozdílný pohled DPH a EET z předchozího čísla expertních příspěvků, autorka Monika Sušánková téma rozebírá z druhé strany, tedy ze strany Finanční správy.

Ačkoli byla odčitatelná položka od základu daně v podobě výdajů (nákladů), které byly vynaloženy při realizaci projektů výzkumu a vývoje, začleněna do zákona o daních z příjmů s účinností od roku 2005, aktuálnost tohoto tématu v současné době narůstá. Článek Filipa Šimečka představuje volné pokračování příspěvku z č. 5/2016 expertních příspěvků, který je zaměřen na formální a věcné náležitosti kladené na projekt výzkumu a vývoje. Autor se vrací k této problematice a následně otevírá nová témata týkající se této daňové kategorie v příspěvku Výzkum a vývoj: Vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální judikatury, Část II - Projekt a kompetentní náklady.

Dne 20. prosince 2016 podepsal prezident České republiky novelu občanského zákoníku. Cesta této novely nebyla jednoduchá. Poslanecká sněmovna ji postoupila Senátu po více než ročním projednávání. Podíváme-li se na to, jaké změny novela přinesla, zjistíme, že jde o změny velmi různorodé, které se dotýkají prakticky všech částí občanského zákoníku a postihují i řadu navazujících předpisů. Téhož dne prezident podepsal i novelu zákona o obchodních korporacích. Blíže se s nejdůležitějšími změnami v obou zákonech můžete seznámit v příspěvku Ivany Štenglové Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Jsou to již téměř čtyři roky, co Ondřej Lichnovský sepsal podrobný článek o prokazování podvodů na DPH s názvem Podvody na DPH a jejich prokazování. Již při psaní článku byl autor přesvědčen, že na něj bude doktrína či judikatura reagovat, a myšlenky v něm uvedené podrobí kritice, či dále rozvede. Z nějakého důvodu k tomu však, zejména u judikatury, v podstatě nedošlo. Článek Podvody na DPH a jejich prokazování II proto na místo shrnutí závěrů soudů pojednává o změnách, které se z pohledu autora za dobu od vydání prvního článku udály. 

V pravidelné rubrice JUDIKATURA ČESKÝCH SOUDŮ se Milan Podhrázký tentokrát věnuje Nároku na odpočet DPH (důkazní břemeno u řetězové obchodní transakce), Lhůtě pro podání návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce, Rezervě pro zjištění základu daně z příjmů nebo Delegaci místní příslušnosti správce daně z důvodu účelnosti.

Z JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE zaujal Jana Rambouska rozsudek týkající se Rozlišení mezi příležitostnou půjčkou a hlavní činností nebo Zdanění emisních povolenek.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce Obsah / Odborné články, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

Aktuálně