Články časopisu Práce a mzda č. 2/2017 k dispozici pro předplatitele

Datum vydání: 12. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele služby DAUC EXPERT jsme na portálu zveřejnili články časopisu Práce a mzda číslo 2/2017, které naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Časopis Práca a mzda č. 2/2017 se věnuje četným odborným tématům a výkladům z praxe, a to jak rozhodnutí Ústavního soudu ve vztahu k tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou autorů Stádník, Jaroslav a Kieler, Petr Dopady nálezu Ústavního soudu do činnosti orgánů inspekce práce, tak Započtení pohledávek v pracovním právu Michala Vrajíka.

Důležitou složkou rozvoje zaměstnanců a práce s nimi je pro zaměstnavatele Motivace zaměstnanců. Jan Urban se zabývá nejčastějšími příčinami nedostatečného působení motivačních nástrojů a tím, jak jejich účinek posílit.

Článek Jitky Tejnorové Procesní a personální audit může být i zábava přibližuje, že audit spočívá také v nezávislé analýze interních procesů a lidských zdrojů za účelem zlepšení chodu organizace pomocí nastavení účinných standardů. Audit v tomto podání je tedy efektivním nástrojem rozvoje, úspory nákladů (časových, finančních, materiálních atd.), zlepšování výkonnosti a kvality služeb dané společnosti. Audit by ovšem neměl být pouhým sdělením faktů – toto je správně, toto špatně – ale zároveň by měl přinášet i odpovědi, jak úzká místa řešit.

Pokračujeme v tématech:


Podíváme se, jak funguje institut Mezinárodní pronájem pracovní síly autorů Lukáše Moravce a Lenky Jehličkové.

Praktický výklad změn v článku Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017 shrnuje Helena Úlehlová.

Je třeba zaznamenat důležité Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016 (Dobešová, Katarína; Rindová, Iva; Jedlanová, Hana).

Daňové aktuality Dany Trezziové a Lucie Koubové přináší tato témata:

  • Přehled nejvýznamnějších změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob pro rok 2017
    Účtenková loterie
    Pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou
    Údaje na mzdovém listě o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
    Valorizace důchodu od 1. 1. 2017

Pracovněprávní aktuality (Randlová, Nataša; Píková, Gabriela) přehledně shrnují důležité právní předpisy, které již vyšly, příp. které jsou v legislativním procesu.

Aktuálně