Nové právní předpisy v sekci Legislativa

Datum vydání: 13. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro všechny uživatele portálu DAUC.cz jsme do sekce OBSAH / LEGISLATIVA zahrnuli také novelu zákona o dani z přidané hodnoty (č. 33/2017 Sb.), vyhlášku č. 38/2017 Sb. a další dokumenty.

V sekci Legislativa naleznete nově ve Sbírce zákonů vydané:

  • zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 38/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

Dále jsme do sekce Legislativa / Mezinárodní smlouvy zahrnuli:

Aktuálně