Podvody na DPH a expertní pohled na ně

Datum vydání: 14. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Z expertních článků č. 1/2017 otevíráme pro všechny čtenáře příspěvek s názvem Podvody na DPH a jejich prokazování II z pera JUDr. Ing. Ondřeje Lichnovského.

Jsou to již téměř čtyři roky, co autor příspěvku sepsal podrobný článek o prokazování podvodů na DPH s názvem Podvody na DPH a jejich prokazování. Již při psaní článku byl přesvědčen, že na něj bude doktrína či judikatura reagovat, a myšlenky v něm uvedené podrobí kritice, či dále rozvede. Z nějakého důvodu k tomu však, zejména u judikatury, v podstatě nedošlo.

Článek Podvody na DPH a jejich prokazování II proto na místo shrnutí závěrů soudů pojednává o změnách, které se z pohledu autora za dobu od vydání prvního článku udály. Pozornost bude věnována především slepým uličkám, v kterých se současný přístup Finanční správy nachází.

 

Aktuálně