Metodické aktuality Svazu účetních č. 3/2017

Datum vydání: 15. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici nové Metodické aktuality č. 3/2017 ze dne 13. února 2016.

Třetí číslo Metodických aktualit je věnováno nejdůležitějším změnám v oblasti DPH za poslední pololetí roku 2016 a začátku roku 2017. Ing. Václav Benda se ve svém odborném komentáři zaměřuje především na změny v oblasti dovozu a vývozu zboží v návaznosti na přijetí nového celního zákona, problematiku vystavování daňových dokladů ve vazbě na zavedení evidence tržeb, změny v uplatňování sazeb DPH či rozšíření uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti.

Zabývá se rovněž aktuální úpravou DPH v oblasti nemovitých věcí – při dodání pozemků, staveb a dalších vybraných nemovitých věcí či jejich nájmu – či pravidly pro elektronická podání v oblasti DPH. Pozornost věnuje i vybraným tématům správy DPH v tuzemsku (ručení za nezaplacenou daň, sankcím při podávání kontrolního hlášení aj.).

Elektronické metodické aktuality můžete koupit zde >>.

(Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.eu, 2017. © www.shutterstock.com)

Aktuálně