K problematice evidence tržeb souhrnně na portálu DAUC.cz (aktualizováno)

Datum vydání: 24. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

S blížící se II. fází evidence tržeb připomínáme, že Generální finanční ředitelství vydalo dva metodické pokyny k procesu evidence tržeb, a dále připojujeme odkazy na odborné články z našich časopisů a publikace týkající se tohoto tématu.

Evidence tržeb se dotýká v podstatě každého z nás a je důležité být v obraze. Tématu evidence tržeb se věnujeme na stránkách našich časopisů a portálu již od roku 2015, a proto níže nabízíme výběr článků napříč našimi časopisy, které jsme zpřístupnili pro všechny čtenáře portálu DAUC.cz:

Nově jsme zařadili na portál také Stanovisko GFŘ k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu.

Komentář k zákonu o evidenci tržeb z pera Stanislava Kouby, Daniely Hrabětové a Markéty Patzenhauer také poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro podnikatele a orgány veřejné moci.

Připravovaná publikace Tomáše Hajduška a Milana Vodičky První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb podává čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů je shromáždit a uspořádat co největší množství informací odrážejících především reálnou praxi, které by usnadnily zavedení a provozování EET u různých druhů podnikatelských subjektů.

Jak jsme již upozorňovali, Metodický pokyn  k rozhodování o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu dle § 11 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ze dne 1. 9. 2016, stanoví postup Finanční správy České republiky při rozhodování o žádostech o vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Plné znění pokynu naleznete na portálu DAUC.cz v sekci Legislativa nebo na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).

Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, verze 1.0, ze dne 31. 8. 2016 slouží pro potřebu subjektů evidence tržeb i pro správce daně a vydalo jej Generální finanční ředitelství jako výkladovou pomůcku pro praktickou aplikaci evidence tržeb. Plné znění pokynu naleznete na portálu DAUC.cz v sekci Legislativa nebo na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).

Pro předplatitele expertního obsahu jsou dostupné mimo jiné články Jana Rambouska Zboží nebo služba - rozdílný pohled DPH a EET a Moniky Sušánkové Elektronická evidence tržeb podruhé.

 

 

Aktuálně