Články Účetnictví v praxi č. 2/2017 již na portálu

Datum vydání: 3. 3. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

S předstihem zveřejňujeme články měsíčníku Účetnictví v praxi č. 2/2017, ve kterém naleznete jak legislativní novinky, tak mimo jiné výklady k řešení dvojího zdanění při podnikání v zahraničí, k nájmu a pachtu nemovitých věcí v účetnictví nebo k fotovoltaickým elektrárnám.

Články jsou dostupné na portálu DAUC.cz v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Časopis je připraven v této podobě:

1) Novinky v legislativě – Legislativní novinky k 13. 2. 2017 (Ing. Lenka Kohanová)

2) Daň z příjmů – Řešení dvojího zdanění při podnikání v zahraničí (Ing. Martin Děrgel)

Ať už se českému podnikateli – právnické nebo fyzické osobě – u nás daří anebo ne, může být pro něj výhodné zkusit štěstí v zahraničí. Kromě ekonomických, sociálních a právních problémů s tím spojených bude ale muset řešit také otázku zdanění těchto příjmů. Většina států přitom uplatňuje jednak právo na zdanění příjmů, které mají zdroj na jejich území, ať už plynou komukoli (jurisdikce zdroje), a jednak také právo na zdanění veškerých příjmů (i ze zahraničních zdrojů) plynoucích jejich daňovým rezidentům (jurisdikce rezidence).

3) DPH – Sankce při vykázání plnění do nesprávného zdaňovacího období z pohledu DPH (Mgr. Ing. Alena Dugová)

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), stanovuje pro každé plnění časový okamžik, ke kterému je plátce DPH povinen poskytované plnění přiznat a DPH odvést, a dále také specifikuje časový okamžik pro možnost uplatnění nároku na odpočet DPH. Plátce DPH je povinen tato pravidla respektovat, ale v každodenní praxi se může stát, že některé z pravidel není u každého plnění zcela dodrženo.

4) Účetnictví – Nájem a pacht nemovitých věcí v účetnictví (Ing. Pavlína Orlová)

V účetnictví obchodních společností se často setkáváme s nájmy či pronájmy nemovitých věcí. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „NOZ“) s účinností od 1. 1. 2014 přinesl nejen novou právní úpravu „věci“, „nemovité věci“, ale i definici specifického typu nájmu, kterým je pacht.

5) Daň z příjmů – FVE – zdaňování a tvorba rezerv (Ing. Ivan Macháček)

Fotovoltaické elektrárny patří k alternativním zdrojům výroby elektrické energie, které využívají pro výrobu elektrické energie sluneční záření. V článku si blíže rozebereme vývoj zdanění příjmů z FVE, daňové odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny z FVE, finanční leasing hmotného majetku FVE a souvislosti tvorby rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

6) Zemědělství – Vybrané problémy daňového odpisování (Ing. Zdeněk Morávek)

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na některé vybrané problémy daňových a účetních odpisů i v návaznosti na blížící se termín podání daňového přiznání za rok 2016. Blíže se budeme věnovat zejména oblasti zemědělského podnikání.

7) Zdravotní pojištění – Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2016 a 2017 (Ing. Antonín Daněk)

Speciálně na přelomu let mohou zaměstnavatelé řešit různé situace, kdy je nutné důsledně postupovat podle zákona tak, aby případným použitím nesprávného postupu nevznikl ve zdravotním pojištění problém. Podívejme se nyní blíže formou příkladů na způsob řešení některých případů.

Aktuálně