Nové odborné články na portálu DAUC

Datum vydání: 23. 3. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY zveřejňujeme další odborná témata. Tentokrát se týkají změn v zákoně o daních z příjmů sněmovním tiskem 873 a smlouvy o zápůjčce a jejích právního podkladu.

Pro naše předplatitele jsme zveřejnili další odborné články, které budou také zařazeny do čísla 3/2017 časopisu Daně a právo v praxi.

Aktuálním tématem je bezesporu:

Daň z příjmů – Změny v daňových a souvisejících zákonech sněmovním tiskem 873 (Ing. Matěj Nešleha)

Je v posledních letech časté, že daňové zákony se mění na poslední chvíli, a když se nestihne včas schválit novela některého zákona, posune se její účinnost o několik měsíců. Přesně tak je tomu i v případě sněmovního tisku 873, který byl Poslanecké sněmovně vládou předložen již na konci července 2016 a stále není znám výsledek. Jeho třetí čtení se uskutečnilo v první polovině ledna 2017, kdy Poslanecká sněmovna novelu zákona schválila. Sněmovní tisk je velmi rozsáhlý, jen u daně z příjmů navrhuje přibližně 200 změn, a proto se budeme věnovat jen změnám, které se týkají zdanění fyzických osob. Fyzické osoby se dočkají některých i velmi příjemných změn – změn k lepšímu.

 

A neopomínáme ani povinnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které se týkají:

Právo – Smlouva o zápůjčce (prof. JUDr. Karel Marek, CSc.)

Smlouva o zápůjčce [podle § 2390 až 2394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)] se liší od smlouvy o úvěru. Zatímco předmětem smlouvy o úvěru může být pouze poskytnutí peněžních prostředků, předmětem smlouvy o zápůjčce může být nejen půjčení peněžních prostředků, ale i jakýchkoliv jiných zastupitelných věcí. Úvěr je vždy úročený, zápůjčka může být jak bezúročná, tak úročená. Smlouva o úvěru je konsenzuální smlouvou a vzniká již jejím uzavřením, zatímco smlouva o zápůjčce je reálnou smlouvou a vzniká s přenecháním, resp. odevzdáním, zapůjčených věcí vydlužiteli.

 

 

Aktuálně