Nové odborné články účetní oblasti na portálu a brzy v časopise Účetnictví v praxi

Datum vydání: 28. 3. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele jsme s předstihem zpřístupnili články z oblasti účetnictví, daní a práva, které naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY. Tyto budou také zveřejněny v časopise Účetnictví v praxi č. 3/2017.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY můžete pohodlně filtrovat, v oblasti "účetnictví" naleznete nejnovější články, které jsme pro licence DAUC a EXPERT zpřístupnili.

Novinky v legislativě – Legislativní novinky k 20. 3. 2017 (Ing. Lenka Froschová)

Začátek měsíce března byl ve znamení náběhu druhé vlny elektronické evidence tržeb, která se dotkla podnikatelských subjektů provozujících maloobchod a velkoobchod. Nejsilnější vlna zahrnující do povinnosti evidovat předmětné tržby nejširší okruh poplatníků daně z příjmů byla spuštěna 1. 3. 2017, přičemž k datu psaní příspěvku bylo v systému dle informací dostupných na portálu www.etrzby.cz zaevidováno bezmála 134 000 poplatníků. Případné komplikace s funkčností EET by však neměly subjekty zaměstnat natolik, aby u poplatníků, kterým nesestavuje daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, byla pod hrozbou sankce zmeškána lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2016, jež v letošním roce končí dne 3. 4. 2017. U poplatníků vedoucích účetnictví si dovolíme v úvodu příspěvku ještě také poukázat na novou podobu výkazů účetní závěrky související s kategorizací účetních jednotek, které je nutno k daňovému přiznání přikládat. Následující příspěvek dále podává přehled především daňových aktualit.

 

Účetnictví – Oceňování zásob vlastní výroby (Ing. Martin Děrgel)

Výrobní proces je z ekonomického úhlu pohledu přeměňováním materiálu pomocí výrobních zařízení a lidských zdrojů, z účetního hlediska jde hlavně o zvládání spletité sítě nákladů. Pořizované vstupy a vnitropodnikové procesy se promítají do přírůstku zásob vlastní výroby, kde jsou tyto náklady zmraženy do okamžiku prodeje výrobků. Potíž je ale v tom, jak v konkrétních případech výrobky, případně polotovary a nedokončenou výrobu, účetně ocenit. A nejde přitom o pouhé „účetní hrátky“, ocenění zásob se totiž promítá i do základu daně z příjmů účetní jednotky.

 

DPH – Změny v DPH plánované pro rok 2017 (Ing. Petr Vondraš)

V červenci minulého roku dostala Poslanecká sněmovna k projednání vládní návrh změn v daňových zákonech, které měly platit od ledna 2017. Ve středu 8. března letošního roku tuto novelu Senát vrátil Sněmovně, která se jí bude znovu zabývat na schůzi začínající v úterý 4. dubna. V následujícím textu přinášíme komentovaný výběr připravovaných změn.

 

Správa daní – Co vše je možné zjistit ze spisu a z daňové informační schránky (Mgr. Ing. Alena Dugová)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), stanovuje pro správce daně pravidla, jakým způsobem je povinen vést spis daňového subjektu, a také stanovuje právo pro daňový subjekt do spisu nahlížet. Z daňového spisu lze získat některé důležité dokumenty a informace a stejně tak lze požádat o pořízení kopie ze spisu. S rozvojem elektronizace Finanční správy České republiky navíc vznikla pro daňový subjekt možnost částečně pracovat se spisem a informacemi o daňových záležitostech prostřednictvím daňové informační schránky ve formě on-line přístupu. Daňová informační schránka může daňovému subjektu alespoň částečně „ulehčit život“ při plnění daňových povinností a sloužit jako efektivní nástroj.

 

Daň z příjmů – Benefity poskytované jednateli společnosti s ručením omezeným (Ing. Ivan Macháček)

V článku si ukážeme, jaké jsou podmínky pro poskytování zaměstnaneckých benefitů jednateli společnosti s r. o., které vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a ze zákona o daních z příjmů. Na příkladech si rozebereme daňové řešení čtyř vybraných benefitů.

 

Správa daní – Zajištění daní (Ing. Jiří Vychopeň)

Podle § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), je cílem správy daně vedle správného zjištění a stanovení daní také zabezpečení jejich úhrady.

Aktuálně