Reakce na vyjádření Komory daňových poradců ČR a České advokátní komory

Datum vydání: 30. 3. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí uveřejnilo na svých internetových stránkách reakci na vyjádření České advokátní komory a na vyjádření Komory daňových poradců ohledně nesouhlasu s novelou daňového řádu.

Ministerstvo uvádí, že pro advokáty (stejně jako pro daňové poradce, notáře, auditory a soudní exekutory) je na rozdíl od ostatních povinných osob zajištěn speciální režim, který jejich informační povinnost významně zužuje. Tento režim je naprosto stejný jako v případě platné legislativy o boji proti praní špinavých peněz (§ 26 a 27 zákona č. 253/2008 Sb.). Mlčenlivost zmíněných profesí je tak zachována typicky v případě, kdy jde o informace získané v souvislosti s poskytováním právních porad klientovi, zjišťování jeho právního postavení, jeho zastupování v soudním řízení nebo v souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně zahájení takového řízení nebo vyhnutí se takovému řízení.

Nejedná se tedy o nikterak zásadní průlom do mlčenlivosti advokátů, ani daňových poradců. Poskytnutí informace správci daně ze strany povinných osob neznamená, že daná informace se stane veřejnou. 

Důvodem, proč je navrhována možnost získávat údaje nejen pro zahraniční správce daně (jak vyžaduje směrnice DAC 5), ale za stejných podmínek též pro tuzemskou správu daní, je především snaha poskytnout stejné podmínky pro boj s daňovými úniky v České republice, jako budou mít zahraniční správci daně, což souzní s principiálními východisky směrnice DAC 5 i programovým prohlášením vlády, která si boj s daňovými úniky vytkla jako jednu ze svých priorit.

Překročení transpozičního rámce zde tedy nemůže mít samo o sobě žádný vliv na tvrzený ústavní konflikt, neboť rozšiřuje možnost získávání údajů kvantitativně, nikoliv kvalitativně. Stejně tak není důvodem pro zásah do mlčenlivosti zástupců profesních komor, neboť k tomuto zásahu by muselo dojít i v případě, kdy by Česká republika zvolila možnost využít informace pouze pro zahraniční správce daně. Výše zmíněná garance speciálního režimu pro členy profesních komor nicméně platí pro jakékoli získávání informací ze strany správce daně. Nelze proto jakkoli dovozovat, že širší transpozice tuto garanci nabourává.

K výše uvedenému je možné ještě doplnit, že poskytnutí informace správci daně ze strany povinných osob neznamená, že daná informace se stane veřejnou. Správce daně je obecně vázán přísnou mlčenlivostí.

Celé znění reakce na nesouhlas s novelou daňového řádu naleznete zde >>

(Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2017. Foto: ilustrační)

 

Vyjádření České advokátní komory >>

Vyjádření Komory daňových poradců >>

Aktuálně