Expertní příspěvky číslo 2/2017 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 10. 4. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele DAUC/DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky č. 2/2017. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti - expertní příspěvky / Rok vydání - 2017.

Příspěvek Jiný pohled na otázku vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu v podmínkách daňového řádu autorů Tomáše Rozehnala a Davida Švancary je pojat jako reakce na rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 48 Af 21/2016 ze dne 4. 10. 2016 ve věci žalobce A. CZ a nabízí také argumentační protiváhu na článek Ondřeje Moravce s názvem Vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu v podmínkách daňového řádu, který byl uveřejněn v rámci expertních příspěvků č. 6/2016.

Aktuálně se věnujeme dění v oblasti daně z příjmů právnických osob v příspěvku Stanislava Kouby, především pak změnám v rámci balíčku daňových zákonů, projektu OECD BEPS a jeho evropské implementaci v podobě ATAD, myšlenkám týkajícím se nového zákona o daních z příjmů i řešení pro korporátní zdanění v podobě CCCTB.

V příspěvku Ivo Šulce s názvem Další život uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ze „zelené nafty“ blíže rozebereme informaci o rozšíření „daňového zvýhodnění“ u spotřební daně z minerálních olejů u skupiny osob, která tyto minerální oleje spotřebovává při zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Dne 18. ledna vynesl Soudní dvůr Evropské unie poměrně překvapivý rozsudek týkající se uplatnění DPH u autorských práv. A jak je to v těchto případech pravidlem, tak se závěry rozsudku budou aplikovat zpětně, takže plátci by si měli zkontrolovat, jak v těchto případech postupovali. S celou kauzou Vás podrobně seznámí Jan Rambousek v příspěvku nazvaném Vybírá OSA a jí podobné svazy DPH oprávněně?

Zaměstnanecké benefity tvoří v dnešní době nedílnou součást odměny za práci. Jedná se o výhody, které zaměstnanec získává v rámci pracovněprávního vztahu, mnohdy však bez větší souvislosti s pracovním výkonem. Na rozdíl od mzdy nejsou vymahatelné, a každý zaměstnavatel si sám rozhodne, zda je bude svým zaměstnancům nabízet. Daňovými souvislostmi zaměstnaneckých benefitů Vás provede ve svém článku Libuše Müllerová a Ann-Katie Johansenová.

V pravidelné rubrice JUDIKATURA ČESKÝCH SOUDŮ se Milan Podhrázký tentokrát věnuje Úroku z neoprávněného jednání správce daně, Osvobození od DPH a Prominutí daně.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

Aktuálně