Jak uplatňovat daňové výdaje při použití automobilu podnikatele?

Datum vydání: 12. 4. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V článku Ing. Macháčka, který jsme zpřístupnili všem zájemcům o tuto problematiku, rozebereme daňové řešení výdajů při použití automobilu podnikatele k pracovní cestě dle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP a při poskytování cestovních náhrad, kdy zaměstnanec použije k pracovní cestě soukromý automobil.

V první části příspěvku Automobil podnikatele a zaměstnance na pracovní cestě autor rozebírá problematiku daňového řešení výdajů při použití automobilu podnikatele k pracovní cestě dle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Vychází ze situace, že podnikatel má četnější pracovní cesty, takže pro něho není výhodné uplatňovat paušální výdaj na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP.

Druhá část příspěvku se věnuje oblasti poskytování cestovních náhrad v případě, kdy zaměstnanec použije k pracovní cestě na žádost svého zaměstnavatele soukromý automobil, a to ve smyslu znění § 157 odst. 3 zákoníku práce.

Článek naleznete také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Aktuálně