Metodické aktuality Svazu účetních č. 5/2017

Datum vydání: 13. 4. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici nové Metodické aktuality č. 5/2017 ze dne 10. dubna 2017.

Oblast elektronických úkonů a podání prochází dynamickým vývojem. Elektronický způsob komunikace je stále běžnější, tím spíše v oblasti daňové, v oblasti sociálního a zdravotního pojištění či při komunikaci s institucemi českého soudnictví. Je třeba se neustále vzdělávat, sledovat legislativu. V Metodických aktualitách č. 5/2017 vám nabízíme článek MVDr. Milana Vodičky, který vám srozumitelnou a přehlednou formou poskytne informace o nejdůležitějších novinkách v této oblasti. Seznámíte se také s novým evropským nařízením eIDAS a s jeho praktickými dopady do českého právního řádu.

Obsah a výňatek Metodických aktualit č. 5/2017 naleznete zde >>

Elektronické metodické aktuality můžete koupit zde >>.

(Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.eu, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně