Vybrané odborné články přístupné všem čtenářům

Datum vydání: 20. 4. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Jako poděkování jsme pro všechny návštěvníky portálu DAUC.cz zpřístupnili vybrané články z časopisů Daně a právo v praxi a Účetnictví v praxi, které naleznete také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

 Období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob je za námi, trvalými tématy jsou však nadále:

Nově jsme do sekce OBSAH / LEGISLATIVA přidali Informaci GFŘ čj. 34529/17/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Aktuálně