Zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR

Datum vydání: 27. 4. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.3. 2017

Na jednání výboru se řešily například tyto příspěvky: Osvobození od daně z příjmů z úplatného převodu cenného papíru zahraničního subjektu, Lhůta pro opravu základu a výše DPH, Osvobození úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a otázka případného zdanění náhrady škody požadované po státu nebo Zdanění kompenzace nerovnoměrného užívání nemovitostí jeho podílovými spoluvlastníky. Celé znění zápisu z jednání naleznete zde >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně