Daňové změny a výklad DPH ve stavebnictví

Datum vydání: 28. 4. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Sněmovní tisk 873, tzn. daňový balíček, Poslanecká sněmovna schválila 4. 4. 2017 a spolu s dalšími legislativními změnami se mu podrobněji na portálu DAUC.cz věnujeme. Neopomínáme ani výklad problematiky DPH ve stavebnictví.

Na odborném portále DAUC.cz naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY následující výklady a shrnutí k daňovým změnám:

Legislativní novinky k 18. 4. 2017, Ing. Jan Brantl

Letošní sezonu daňových přiznání a účetních závěrek nám zákonodárce ozvláštnil schválením tzv. daňového balíčku, na jehož definitivní podobu jsme čekali již od loňského roku. Otázkou však je, kdy tato novelizace daňových zákonů nabude účinnosti. V aktuálním příspěvku otázku účinnosti daňového balíčku zmíníme. Dále chceme v jeho rámci upozornit na související připravované informace Generálního finančního ředitelství a na připravovanou novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

 

Daňový balíček 2017/2018, Ing. Pavel Běhounek

Dne 4. 4. 2017 Poslanecká sněmovna zřejmě definitivně schválila zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní („daňový balíček“). Tento příspěvek stručně seznamuje s touto velice rozsáhlou a zásadní normou, která především novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a daňový řád. Dále příspěvek komentuje změny v daních z příjmů pro zdaňovací období 2017 (ve věci omezení výše výdajů uplatňovaných procentem z příjmů včetně úpravy pro zdaňovací období roku 2018). Pro úplnost je třeba uvést, že platnost daňového balíčku je podmíněna jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů a teoreticky je stále ještě možné, že by daňový balíček nakonec neplatil.

 

DPH ve stavebnictví, Ing. Petr Vondraš

Oblast stavebnictví je jednou z nejčastěji diskutovaných částí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje činnosti, které jsou osvobozené, zdanitelné v základní či snížené sazbě, popřípadě podléhají režimu přenesení daňové povinnosti. Vlastní pravidlo má i určení místa plnění a okamžik jeho uskutečnění.

Aktuálně