Změny v daňových zákonech sněmovním tiskem 873 podrobněji

Datum vydání: 4. 5. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Článek Ing. Matěje Nešlehy jsme zpřístupnili všem návštěvníkům portálu DAUC.cz. Sněmovní tisk je velmi rozsáhlý, jen u daně z příjmů navrhuje přibližně 200 změn, a proto se v článku věnujeme jen změnám, které se týkají zdanění fyzických osob.

V článku Ing. Matěje Nešlehy jsou zpracovány především změny v daních z příjmů fyzických osob.

Vládní návrh zákona upravuje hned několik daňových a souvisejících zákonů. Nejvíce změn nás čeká na poli daní z příjmů, kdy sněmovní tisk (bez pozměňovacích návrhů) navrhuje hned 196 změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a celou řadu přechodných ustanovení. Přes 100 navrhovaných změn se týká zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk 873 se dotýká i zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpis.

Příspěvek naleznete také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

 

Aktuálně