Zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR

Datum vydání: 15. 5. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 10. 5. 2017.

Na jednání výboru se řešily například tyto příspěvky: Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách, Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka – doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16.

Celé znění zápisu z jednání naleznete zde >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně