Metodické aktuality Svazu účetních č. 6/2017

Datum vydání: 22. 5. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici nové Metodické aktuality č. 6/2017 ze dne 15. května 2017.

Metodické aktuality Svazu účetních č. 6/2017 přinášejí odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který vás provede vybranými změnami v pojetí právní úpravy škody a náhrady škody. Základní rozdíl vyplývá již z používané terminologie – nová právní úprava vymezuje škodu jako újmu na jmění. Z pohledu vzniku povinnosti k náhradě škody rozlišuje, jaké povinnosti byly porušeny – zda došlo k porušení dobrých mravů, porušení zákona nebo porušení smlouvy. Nový občanský zákoník ve vztahu k náhradě škody nepřevzal ze staré úpravy obecný zákaz vzdání se práv, která mohou vzniknout teprve v budoucnu, nicméně obsahuje dílčí zákazy. Zásadně změnil i způsob náhrady škody, oproti staré právní úpravě jednoznačně upřednostňuje uvedení do předešlého stavu (oproti náhradě v penězích). V rámci výkladu autor odkazuje na nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu, využívá rovněž starší judikatury, která je použitelná i po rekodifikaci soukromého práva.

Obsah a výňatek Metodických aktualit č. 6/2017 naleznete zde >>

 (Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.eu, 2017. © thinkstockphotos.com)

 

Aktuálně