Nové příspěvky z účetní a daňové oblasti online

Datum vydání: 23. 5. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro naše předplatitel jsme v předstihu zveřejnili příspěvky, které již brzy vyjdou v tištěném časopise Účetnictví v praxi č. 5/2017.

Legislativní novinky k 9. 5. 2017 (Ing. Lenka Kohanová)

Počátek května byl ve znamení překvapivého rozhodnutí českého premiéra o demisi vlády, které vyvolává spoustu otázek týkajících se nedořešených zákonů, nedokončení naplánovaných legislativních procesů a mnoho dalších otázek o budoucnosti naší vlády, země a nadcházejících voleb. V legislativním procesu se např. nachází novela o veřejném zdravotním pojištění, nejsou dořešeny ani důležité dotační projekty v dopravě a státní správě, a tak budeme očekávat, jak se celá situace vyvine.
Naopak je spousta zákonů, které stihly projít legislativním procesem před bouří ve vládě, a jejich přehled vám stručně popíšeme v následujícím příspěvku.

Některé vybrané otázky slev na dani z příjmů (Ing. Zdeněk Morávek)

V následujícím příspěvku se budeme věnovat problematice slev na dani, konkrétně těch slev, které se týkají výhradně poplatníků fyzických osob. Slevy na dani jsou částky, které si mohou poplatníci odečíst od zjištěné daně, jejich efekt je tedy pro poplatníka mnohem vyšší, než je tomu u nezdanitelných a odpočitatelných částek, které snižují pouze základ daně. Úprava slev na dani je obsažena v § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), úprava daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které také patří mezi slevy na dani, je upravena v § 35c a 35d ZDP. Relativně nově ZDP také obsahuje slevu za umístění dítěte, a to v § 35bb, a slevu na evidenci tržeb v § 35bc.

Jak stanovit pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku (Ing. Martin Děrgel) 

Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty zpracovávaných položek, nelze účtovat jen na základě popisných a kvalitativních charakteristik například o „úrodném poli“, „výkonném soustruhu“ nebo „modrém skladišti“, ale o dlouhodobém hmotném majetku „pořízeném za 200 000 Kč“. Jde o problematiku, s níž se zákonitě setká každý účtař bez ohledu na druh a rozsah činnosti jím účtované firmy. O jaké částce se má účtovat, je totiž stejně zásadní otázka, jako na které účty, ne-li ještě významnější. Špatné ocenění pořizovací cenou přitom v praxi bývá problémem zejména u „investic“, kdy jejich nadhodnocení o položky, které měly být provozními náklady, poškozuje účetní jednotku, a naopak nezahrnutí dílčí položky do ocenění může poškodit státní pokladnu, za což hrozí doměrek daně a příslušné sankce, případně pokuta za špatně vedené účetnictví.

Penále ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Zdravotní pojišťovna může vyměřit penále buď zaměstnavateli, nebo občanovi, který je osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou bez zdanitelných příjmů – tedy ve zdravotním pojištění samoplátcem. Penále vzniká tehdy, pokud není úhrada provedena podle zákona. Penále nevznikne, jestliže plátce poukáže příslušnou úhradu včas (tj. ke dni splatnosti již připsáním na účet zdravotní pojišťovny) a ve správné výši. Nelze opomenout ani správnou identifikaci platby, což je zpravidla rodné číslo fyzické osoby nebo IČ zaměstnavatele, a zaslání úhrady na správný účet. Porušení této zásady způsobuje zbytečnou komplikaci jak plátci, tak jeho zdravotní pojišťovně, protože nesprávně poukázaná úhrada musí být dodatečně dohledána a správně přiřazena.

 

Další články naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY a můžete si je pohodlně filtrovat pomocí kategorií, oblastí a roku vydání.

Aktuálně