Další odborné články pro naše předplatitele online

Datum vydání: 1. 6. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete další odborné příspěvky z daňové a účetní oblasti, které budou uveřejněny v květnovém čísle časopisu Účetnictví v praxi. Tištěný časopis obdrží naši předplatitelé v průběhu příštího týdne.

Vybrané praktické případy, kdy nelze uplatnit nárok na odpočet DPH, Mgr. Ing. Alena Dugová
Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) je základním stavebním prvkem DPH, který zaručuje fungování principu neutrality DPH. Jde o základní zákonem stanovené právo (nikoliv povinnost) příjemce plnění si odečíst DPH zaplacenou za nakoupené zboží či služby za předpokladu splnění zákonných podmínek. Tento článek se zaměřuje na vybrané praktické případy, u kterých platí určité omezení pro uplatnění nároku na odpočet DPH, a pravidla vysvětluje na praktických příkladech

Penzijní a životní pojištění v roce 2017, Ing. Ivan Macháček
V následujícím článku si ukážeme daňové řešení příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem jeho zaměstnancům na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a dále na soukromé životní pojištění. Budeme se zabývat daňovým řešením u zaměstnance i zaměstnavatele a případy, kdy dojde u soukromého životního pojištění k porušení zákonných podmínek stanovených pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů u zaměstnance. V pokračování příspěvku se pak zaměříme na daňové řešení, kdy si výše uvedená pojištění (spoření) hradí občan sám.

Paušální výdaj na dopravu v roce 2017, Ing. Jiří Vychopeň
Podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mohou poplatníci daně z příjmů fyzických i právnických osob za stanovených podmínek uplatňovat jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů také paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, pokud u tohoto silničního motorového vozidla nebyl uplatněn výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě (dále jen „paušální výdaj na dopravu“).

Aktuálně