Rozptýlit obavy z daňových povinností pomohou poplatníkům noví daňoví poradci

Datum vydání: 5. 6. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Celkem 63 nových daňových poradců, kteří úspěšně splnili náročné kvalifikační zkoušky a prokázali tak své znalosti z oblasti daňové, ekonomické i profesní teorie a praxe, přivítala do svých řad na slavnostním předávání osvědčení prezidentka KDP ČR Ing. Petra Pospíšilová.

Slavnostní přivítání nových daňových poradců do profese se uskutečnilo dne 1. května za přítomnosti tajemníků zahraničních daňových komor a institucí, kteří se letos v Brně setkali na pravidelném každoročním setkání ITDF (International Tax Directors’ Forum). Peter Fanning, tajemník the Charetered Institute of Taxation v Londýně přivítal nové daňové poradce: „Chtěl bych se s vámi podělit o dvě myšlenky, které prezidenti britského daňového institutu (CIOT) předávají novým členům organizace. Za prvé; v okamžiku, kdy se připojíte ke Komoře, získáte rodinu, která vás podpoří v průběhu vaší kariéry. Za druhé; členové vaší rodiny a vaši kolegové vám pomáhali, když jste se připravovali na zkoušku. Nezapomeňte jim poděkovat a pomáhat ostatním, až vaši pomoc budou potřebovat.

Splnění kvalifikačních zkoušek je opravdu náročně. Zkoušku na daňového poradce úspěšně složí v průměru 20 až 30 % uchazečů. U zkoušky tak uspějí jen ti nejlepší uchazeči, kteří jsou schopni složit zkoušku díky svým širokým teoretickým i praktickým  znalostem a zkušenostem.

Požadavky jsou skutečně vysoké. Mezi zkušební okruhy patří daň z přidané hodnoty; spotřební a ekologické daně; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a poplatky; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy, daňový systém ČR, zákon o obchodních korporacích a obecné principy mezinárodního zdanění. Znalosti a kompetentnost uchazečů hodnotí komise složená jak ze členů KDP ČR, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR.

Výjimečnými se tak stávají ti, kteří všechny části kvalifikační zkoušky složí napoprvé. Mezi nově jmenovanými daňovými poradci jsou to tito: Bc. Michal Friedrich, Ing. Mgr. Petra Horáková, Ing. Dagmar Jelínková, Ph.D. a Bc. Martina Salacká.

Celé znění tiskové zprávy KDP ČR včetně seznamu nových daňových poradců naleznete zde >>

 

Aktuálně