Pojištění právní ochrany pro daňové poradce (PR článek)

Datum vydání: 19. 6. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Dnes bychom Vám chtěli představit na našem trhu unikátní produkt připravený speciálně pro potřeby daňových poradců.

1. Můžete krátce vysvětlit co je pojištění právní ochrany?
Pojištění právní ochrany je jedním z typů pojištění upravených občanským zákoníkem. Obsahem pojistné smlouvy je v dohodnutém rozsahu hradit náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené. V tomto konkrétním případě se jedná zejména o náklady v trestním, správním a disciplinárním řízení, ale i v některých dalších typech soudních řízení

2. Co si konkrétně pod těmito náklady máme představit?
Jde zejména o odměnu advokáta za právní poradenství a zastupování, složení kauce, náklady na soudní poplatky, soudem nařízené znalecké posudky, náklady protistrany, které je pojištěný povinen uhradit, výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení a jiné.

3. Co zahrnuje v tomto případě právní ochrana v oblasti trestního a přestupkového práva?
V této oblasti je krytí nejširší. Jde o obhajobu pojištěného v trestním řízení, které je zahájeno z důvodu podezření na spáchání úmyslného trestného činu a to včetně úkonů spojených s vydáním věci, domovní prohlídkou a podáním vysvětlení pojištěného v pozici podezřelého.

4. V čem je tento produkt unikátní?
Tento produkt se nám, společnosti OK Group a.s., podařilo sjednat zcela unikátně pro daňové poradce. Má kromě výhodné ceny, širokého krytí i svá specifika. Přílohou pojistné smlouvy je seznam doporučených advokátů specialistů, kteří rozumějí problematice daňového práva. Náklady právního zastoupení jsou za klienta hrazeny během celého trestního řízení průběžně a to až do doby, než je prokázáno úmyslné spáchání trestného činu.

5. Je podmínkou mít pojištěnou profesní odpovědnost prostřednictvím „komorové smlouvy“?
Ne, v tomto případě se jedná o dobrovolné pojištění a mohou se k němu přihlásit všichni daňoví poradci i právnické osoby evidované Komorou daňových poradců. Jiné podmínky pro sjednání nejsou.

6. Je nutné si vybrat advokáta z přiloženého seznamu?
Ne, to není podmínkou. Jedná se o doporučený seznam odborníků a jeho součástí je i sdělení, že pro účely pojištění právní ochrany je možno zvolit si i každého dalšího advokáta zapsaného v České advokátní komoře s příslušným zaměřením pro potřebné odvětví práva.

7. Jak nejjednodušeji se dá tímto produktem pojistit?
Stačí pouze vyplnit přihlášku k pojištění, která je na webových stránkách Komory daňových poradců v sekci profesní pojištění – pojištění právní ochrany. Vyplněnou přihlášku pak odeslat na adresu kdp@okgoup.cz. Na tuto adresu si můžete o přihlášku přímo napsat nebo zavolat na telefonní číslo 734 287 039 – Bc. Petra Urbanová, která vám se sjednáním poradí. 

Na webových stránkách KDP najdete plné znění pojistné smlouvy i nejčastěji kladené dotazy k této problematice. 

 

Mgr. Pavla Bělská Juranová

Ředitelka úseku pojištění odpovědnosti makléřské společnosti OK GROUP a. s.

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Celý profesní život se věnuje pojištění odpovědnosti za škodu – řešila stovky pojistných událostí včetně soudních sporů o náhradu škody, podílela se na vzniku pojistných podmínek i pojistných smluv. Od února 2015 působí v makléřské společnosti OK GROUP a. s. jako ředitelka úseku pojištění odpovědnosti, specializuje se na profesní odpovědnost a odbornou správu pojistných smluv Komory daňových poradců.

 

Aktuálně