Uplatňování zákona o DPH ve vybraných oblastech

Datum vydání: 20. 6. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. účinném od 1. 7. 2017 vydává Generální finanční ředitelství následující informace.

  • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH >>
  • Informace GFŘ k uplatňování zákona při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH >>
  • Přílohy k informaci k § 77 a § 78e >>
  • Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona o dani z přidané hodnoty >>
  • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017 >>
  • Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH >>
  • Přehled změn k 16. 6. 2017 >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně