Metodické aktuality Svazu účetních číslo 7/2017

Datum vydání: 20. 6. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici nové Metodické aktuality č. 7/2017 ze dne 12. června 2017.

Pro určení, zda přeshraniční služba podléhá české dani z přidané hodnoty, je rozhodující stanovit, zda se místo plnění služby nachází v ČR nebo mimo tuzemsko. Pro tyto účely je nutné rozlišovat, zda je služba poskytována pro osobu povinnou k dani či osobu nepovinnou k dani, neboť zákon o DPH v jednotlivých případech vychází při stanovení místa plnění z rozdílných pravidel.

Kdy se bude postupovat podle základního pravidla obsaženého v § 9 citovaného zákona a kdy se použijí speciální pravidla? Kdy vzniká povinnost přiznat daň plátci nebo identifikované osobě při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku? Jak postupovat při poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko? S praktickou aplikací aktuální právní úpravy v dané oblasti vás seznámí Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Odborný výklad je doplněn řadou praktických příkladů, v nichž se autor zaměřuje i na vykazování přeshraničních služeb v daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení. Pozornost věnuje i zvláštnímu režimu jednoho správního místa u vybraných služeb.

Obsah a výňatek Metodických aktualit č. 7/2017 naleznete zde >>

(Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.eu, 2017. © www.shutterstock.com)

Aktuálně