Články z oblasti účetnictví na portále DAUC již k dispozici online

Datum vydání: 22. 6. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele jsme zveřejnili články týkající se novinek v legislativě k 12. 6. 2017, praktických situací při ručení plátcem DPH za DPH neodvedenou dodavatelem a v neposlední řadě ukončení podnikání fyzické osoby. V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete mnoho dalších odborných témat.

Novinky v legislativě – Legislativní novinky k 12. 6. 2017 (Ing. Lenka Froschová)

Následující příspěvek přináší čtenářům průřez novinkami, které jsme mohli v posledním měsíci zaregistrovat v oblasti legislativní. Vedle přehledu stavu novel různých zákonů je cílem článku dále předat přehled informací a sdělení, které v rámci pravidelného monitorování webových stránek Finanční správy ČR nemohly uniknout naší pozornosti.

 

DPH – Praktické situace, kdy plátce DPH ručí za DPH neodvedenou dodavatelem (Mgr. Ing. Alena Dugová)

Institut zákonného ručení za DPH nezaplacenou poskytovatelem plnění byl zaveden v české legislativě prostřednictvím novely zákona o DPH, s účinností od 1. 4. 2011. Institut ručení reflektuje jedno z opatření zavedené v rámci boje proti daňovým únikům na DPH. S dalšími novelami zákona o DPH se ručení postupně rozšiřovalo o nové důvody ručení a v současné době tento institut představuje značné podnikatelské riziko pro plátce DPH. Institut ručení je umožněn směrnicí Rady 2006/112/ES, přičemž primárním cílem ručení je právě boj proti daňovým únikům na DPH.

 

Daň z příjmů – Ukončení podnikání fyzické osoby z hlediska daní (Ing. Martin Děrgel)

Definitivní ukončení podnikání fyzické osoby alias osoby samostatně výdělečně činné provází nejprve oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, správě sociálního pojištění, zdravotní pojišťovně, úvěrující bance a obchodním partnerům. V zájmu daňové spravedlnosti je dále potřeba provést určité jednorázové úpravy základu daně z příjmů, které jsou poplatné způsobu uplatňování daňových výdajů. Například při vedení daňové evidence fyzická osoba svůj základ daně zvýší o neuhrazené pohledávky a skladované zásoby, naopak jej sníží o obchodní dluhy. Jde-li o plátce DPH, přistupují starosti se zrušením registrace k této dani, s čímž je spojeno spravedlivé „vrácení“ části daně z majetku pořízeného prakticky bez DPH – coby plátce si ji totiž obvykle nárokoval k odpočtu – který zůstává neplátci.

Aktuálně