Nové články pro neziskový sektor na portále

Datum vydání: 18. 7. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti neziskový sektor články k šikanóznímu podání a k zaměstnávání studentů spolu s dotazy a odpověďmi k daňovým, účetním a pracovněprávním tématům.

V tištěném časopise a v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY zveřejňujeme:

Studenti – zaměstnání a zdravotní pojištění v roce 2017 (Ing. Antonín Daněk)

Stát je plátcem zdravotního pojištění prostřednictvím státního rozpočtu České republiky za nezaopatřené děti, kdy se nezaopatřenost dítěte posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 117/1995 Sb.“).

 

Šikanózní podání podle zákona o svobodném přístupu k informacím (JUDr. Eva Janečková)

Cílem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), je zajistit právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, orgány územní samosprávy, jakož i další subjekty, které rozhodují na základě zákona o právech a povinnostech občanů a právnických osob.

 

Otázky a odpovědi z oblasti neziskového sektoru

Použití daňového bonusu pro exekuční srážky

Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou

Povinnost ověření účetní závěrky

Pracovní úraz

Pozemek u budovy ve spoluvlastnictví – nečlen

 

Aktuálně