Zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR

Datum vydání: 10. 7. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy ČR byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28. 6. 2017.

Na jednání výboru se řešily například tyto příspěvky: Okamžik zaúčtování výnosu z podílu na zisku přijatého společností před svým vznikem, zdanění souvisejícího příjmu a uplatnění osvobození od daně z příjmů právnických osob, Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účely, Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni nebo Vrácení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě.

Celé znění zápisu z jednání naleznete zde >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně