Finanční zpravodaj číslo 6/2017

Datum vydání: 10. 7. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách letošní šestý Finanční zpravodaj ze dne 27. června 2017.

Finanční zpravodaj č. 6/2017 obsahuje:

  1. Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky)
  2. Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
  3. POKYN č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci

 (Zdroj: Ministerstvo fainancí ČR, www.mfcr.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

 

Aktuálně