Začala platit novela insolvenčního zákona

Datum vydání: 11. 7. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Novela Ministerstva spravedlnosti, která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017, se zaměřuje mimo jiné na podvodné oddlužovací společnosti, které si za své často bezcenné služby účtují vysoké poplatky.

Jako placenou službu budou moci návrhy na povolení oddlužení sepisovat a podávat pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci. Výše této odměny bude přitom omezená částkou 4 000 Kč bez DPH, případně 6 000 Kč bez DPH při společném oddlužení manželů. Bezplatně budou návrhy sepisovat a podávat subjekty akreditované Ministerstvem spravedlnosti (například neziskové subjekty).

Již od začátku července tak nebudou moci dlužníci bez požadovaného právnického nebo ekonomického vzdělání sepisovat a podávat návrhy na povolení oddlužení, budou muset využít služeb výše uvedených osob. Po přechodnou dobu jednoho roku budou moci využít také výlučně bezplatných služeb některých neakreditovaných neziskových subjektů, které splňují novelou stanovené podmínky.

Novela také míří proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům. Jedná se o případy, kdy se společnosti snaží své konkurenty poškodit tím, že na ně podají insolvenční návrh. Bez ohledu na výsledek řízení může zveřejnění takovou firmu zlikvidovat. V praxi bude mít soudce možnost rozhodnout, že se podaný insolvenční návrh nezveřejní v insolvenčním rejstříku. Následně bude mít možnost zneužívající návrh odmítnout.

Novela insolvenčního zákona se zaměřuje i na zjednodušení celého procesu oddlužení. Část agendy soudů by se měla přesunout na insolvenční správce. „Věříme, že tím, že se nám podaří agendu oddlužení do jisté míry přesunout mimo soudy, tak se budou moct znovu začít intenzivněji věnovat podnikatelským insolvencím,“ upřesnil ministr spravedlnosti.

Další novinkou je zcela nové nastavení parametrů dohledu nad insolvenčními správci. Ministerstvo spravedlnosti bude mít efektivnější systém správního trestání, který bude aplikovat vůči správcům, kteří svoji činnost nevykonávají v souladu se zákonem.

  (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, www.justice.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně