Příprava elektronické neschopenky se naplno rozbíhá

Datum vydání: 14. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo práce a sociálních věcí se naplno věnuje přípravě elektronické neschopenky (tzv. e-Neschopenky). Dne 10. srpna 2017 se opět sešla meziresortní pracovní skupina pro její přípravu a projednala aktuální stav projektu.

Rozhodnutím ministryně Marksové byl ustaven projektový tým a práce na samotném technickém zajištění e-Neschopenky se již rozběhly. Ustanovení týkající se zavedení e-Neschopenky v rámci novely zákona o nemocenském pojištění budou účinné od 1. ledna 2019.

Aktuálně se v rámci projektu intenzivně rozpracovává architektura řešení, definice funkčních požadavků a IT infrastruktura. K tomuto účelu byly zřízeny pracovní skupiny složené z odborníků na oblast nemocenského pojištění a IT infrastrukturu MPSV, ČSSZ a externích dodavatelů.

„Legislativní proces proběhl podle našeho očekávání a nyní se již můžeme plně koncentrovat na to, abychom připravili elektronickou neschopenku v podobě, která splní očekávání nejen resortu MPSV, ale zejména ošetřujících lékařů, zaměstnavatelů a pojištěnců,“ řekl první náměstek ministryně pro řízení sekce ICT Robert Baxa.

Meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců MPSV, ČSSZ, MZd, MV, Úřadu vlády, KZPS, SP ČR a zástupců praktických lékařů projednává proces elektronizace neschopenky od dubna 2016, byla zapojena i ve fázi přípravy legislativního návrhu a jako jeho hlavní cíle stanovila:

 1. elektronizovat proces evidence pracovní neschopnosti
 2. zrychlit procesy a tím urychlit výplatu nemocenského;
 3. snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů a ČSSZ;
 4. poskytovat elektronickou formou zaměstnavatelům informace o pracovních neschopnostech jejich zaměstnanců.

Přínosy e-Neschopenky:

Pro lékaře

 • zjednodušení práce při vyplňování neschopenky – automatizovaně se vyplní údaje o pojištěnci a zaměstnavateli po zadání čísla pojištěnce,
 • odpadá povinnost posílat neschopenky poštou,
 • možnost kdykoliv prostřednictvím portálu nahlížet do neschopenek svých pacientů.

Pro zaměstnavatele

 • odpadne povinnost zasílat žádost zaměstnance o nemocenské, potvrzení o trvání a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, budou zasílat pouze údaje potřebné pro výpočet nemocenského,
 • získají on-line přístup k potřebným údajům svých zaměstnanců o pracovní neschopnosti (i k údajům z papírových neschopenek).

Pro zaměstnance

 • rychlejší výplata nemocenského, výplata nebude záviset na administrativním postupu zaměstnavatele,
 • možnost ověření stavu zpracování dávky, možnost vygenerování validního potvrzení o pracovní neschopnosti a dávce.

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně