Expertní příspěvky číslo 4/2017 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 21. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele DAUC / DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky č. 4/2017. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti - expertní příspěvky / Rok vydání - 2017.

Cílem příspěvku autora Tomáše Brandejse s názvem Od úplaty k odpočtu DPH je odborný exkurz do problematiky ekonomické činnosti (osob povinných k dani), která představuje určitý ucelenější obor v celkovém systému DPH. Hloubkovou sondu pak přitom stálo za to spustit do dvou judikátů, v nichž byl Soudní dvůr požádán o další upřesnění toho, kdy je plnění považováno za „poskytnuté za úplatu“. To je jeden z fundamentálních předpokladů toho, aby plnění bylo předmětem daně. Stalo se tak v rámci dvou samostatných předběžných otázek, přitom obě byly shodou okolností předložené českým Nejvyšším správním soudem. Šlo o případy C-11/2015 Český rozhlas a C-432/15 Pavlína Baštová.

Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, je z hlediska přechodu na novou právní úpravu poměrně složitá. Jedním z problémů je posoudit, zda má být nová úprava věcnou změnou oproti úpravě účinné před 1. 7. 2017. Druhým problémem je použití nové úpravy již pro zdaňovací období roku 2017, resp. až od zdaňovacího období roku 2018. Tento problém řeší, a to poměrně složitě a mnohdy nejednoznačně, přechodná ustanovení, kterým je věnován příspěvek s názvem Přechodná ustanovení novely zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. od 1. 7. 2017 od Pavla Běhounka.

V článku Řetězové dodávky pohonných hmot s příměsí rozhodování správních soudů se autoři Tomáš Rozehnal a Alena Kojzarová Salinková snaží zachytit počátek a aktuální vývoj kauz, které mají co dočinění se stanovením místa plnění u daně z přidané hodnoty v případě tzv. pohyblivých dodávek zboží. Svůj odlišný úhel pohledu na danou problematiku připojuje také Jan Rambousek v příspěvku s názvem Řetězové dodávky pohonných hmot jiným úhlem pohledu.

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Zamezení dvojího zdanění, Zajištění výrobků podle zákona o spotřebních daních, Vznik povinnosti hradit penále a Soudní přezkum zajišťovacích příkazů.

Z Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Zdanění autorských poplatků OSA, Zdanění náhradních dílů z vrakoviště, Zdanění veřejnoprávních subjektů  a Řízení holdingu jako ekonomická činnost.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

Aktuálně