Víte již o nových limitech u výdajových paušálů? (PR článek)

Datum vydání: 21. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Tak jako každý rok, i ten letošní přináší určité novinky. Od července 2017 přitom konkrétně vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů. Co to znamená právě pro vás?

Nižší hranice
Ty největší změny se přitom týkají §7 Příjmy z podnikání v oblasti výdajových paušálů. U těch začala nově platit nová hranice pro jejich uplatnění. Dříve bylo možno využít paušální výdaje v případě, že příjmy daného poplatníka nepřesáhly dva miliony korun. Od letošního července se však tato hranice snížila pouze na jeden milion korun.

A jak tato situace vypadá v praxi? Například u volné živnosti platí procentní výše výdajových limitů 60 %. Pokud tedy dosáhneme příjmu jeden milion korun, můžeme si uplatnit paušální výdaje až do výše 600 000 korun. K celému snížení přitom stát přistupuje proto, aby vyrovnal možnost nově uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku i při uplatňování svých výdajů paušálně. To bylo dříve možno pouze u skutečných výdajů.

V roce 2017 si můžete vybrat
Protože novela zákona vstupuje v účinnost během letošního roku, máte v současné době i možnost volby ze dvou variant. Při té první se budete řídit dříve platnou hranicí dva miliony korun, ale nebudete moci využít daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku. A u druhé varianty pro vás bude platit nová hranice jeden milion korun, a naopak daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku budete moci využít.

Víte o dalších novinkách?
A to samozřejmě není vše. Od července totiž dále vstupuje v účinnost více novinek v oblasti daní. Seznámit se s nimi můžete na kurzu Daňové novinky od 1. 7. 2017, kde se vše dozvíte na praktických příkladech.

Poznámka redakce: Jedná se o PR článek. 

Aktuálně