Články z oblasti účetnictví v předstihu na portále DAUC

Datum vydání: 23. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele jsme zveřejnili příspěvky k technickému zhodnocení cizího majetku, dani z přidané hodnoty u nemovitých věcí, okamžiku přechodu vlastnického práva u koupě nebo k transferovým cenám.

Legislativní novinky k 28. 7. 2017 (Ing. Jan Brantl)
Konečně jsme se po roce dočkali dalších letních prázdnin a s nimi i času dovolených a odpočinku po náročné sezoně. Počátek letošních prázdnin je nestandardně doprovázen i nabytím účinnosti dlouho očekávaného daňového balíčku, podle kterého jsme se měli řídit již od počátku roku. V návaznosti na tento balíček Finanční správa vydala několik sdělení, se kterými Vás seznámíme v aktuálním příspěvku. A nebudou chybět ani další novinky, které jsme pro vás vybrali.

Technické zhodnocení cizího majetku v podnikatelském prostředí (Ing. Ivana Pilařová)
Problematika technického zhodnocení majetku, které není ve vlastnictví toho, kdo technické zhodnocení provedl (nejčastěji nájemce), se vyskytuje v podnikatelském prostředí velmi často. Otázky s tím spojené řeší nájemci i pronajímatelé, podnájemci či jiní uživatelé cizího majetku, přičemž společným rysem obou stran je častý výskyt chyb, přehlédnutí a nepochopení, což je zdrojem daňových doměrků na obou stranách. Tento článek má přispět nejen ke shrnutí této problematiky, ale také osvětlit nové možnosti, které se v této oblasti otvírají přijetím daňového balíčku změn (zákon č. 170/2017 Sb.). Zaměříme se především na dopady z hlediska daně z příjmů.

Novinky v daňové a související legislativě během roku 2017 (Ing. Pavel Běhounek)
Tento článek shrnuje změny daňové legislativy od začátku letošního roku a upozorňuje také na některé výklady. Článek se zaměřuje také na změny, které nejsou změnami daňovými, ale běžné daňové a účetní praxe se obvykle týkají. Pozornost je věnována změnám, které byly do poloviny července 2017 vyhlášeny ve Sbírce zákonů, popř. které schválil Senát dne 19. 7. 2017, a u kterých lze očekávat dokončení legislativního procesu do konce srpna 2017.

Daň z přidané hodnoty u nemovitých věcí (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku zrekapitulujeme stav právní úpravy a uplatňování DPH u nemovitých věcí. Jedná se o oblast, která v praxi přináší časté problémy a je předmětem poměrně častých legislativních změn, proto se jí budeme věnovat blíže.

Transferové ceny – obecně účetně a daňově (Ladislav Čížek, Radim Botek, Rödl & Partner)
Transferové ceny (ceny mezi podniky ve skupině, též převodní ceny) jsou velmi zdůrazňované téma několika posledních let. Z pohledu účetního auditu se jedná o potenciální nástroj kreativního účetnictví (podvodu), a tedy možné riziko významné (materiální) nesprávnosti v účetní závěrce. Shrnout téma transferových cen do jednoho článku jednoduše nelze – dokumentace k transferovým cenám, metody cenotvorby, arbitrážní konvence, funkční a riziková analýza, legislativní vývoj transferových cen apod. – to vše by mohlo tvořit vlastní náplň samostatného článku. Cílem tohoto článku je proto jen poukázat na základní aspekty transferových cen v účetnictví a v daních.

Koupě – okamžik přechodu vlastnického práva (Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.)
V Účetnictví v praxi č. 12/2016, s. 36, jsme si v článku o kupní smlouvě představili základní atributy tohoto závazkového vztahu a věnovali jsme se problematice kupní ceny a jejího nastavení. Následující text představí další podstatné otázky, které se k tomuto smluvnímu typu vážou, konkrétně otázku určení okamžiku přechodu vlastnického práva k předmětu koupě v návaznosti na účinnost smlouvy. Tento okamžik je totiž velmi důležitý pro další právní vztahy – kromě účetních a daňových konsekvencí se totiž jedná například i o problematiku přechodu odpovědnosti za škodu na věci.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete mnoho dalších odborných témat.

Aktuálně