Další výklady daňové problematiky nově na portále

Datum vydání: 6. 9. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Víte, jaké změny na základě zákona č. 170/2017 Sb. se dotknou paušálních výdajů? Máte přehled o tom, zda se vás nedotknou přechodná ustanovení novely č. 170/2017 Sb. zákona o daních z příjmů? Umíte správně podat elektronická podání orgánům finanční správy?

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete první novou várku článků z oblasti daní, které budou také zveřejněny v časopise Daně a právo v praxi č. 9/2017.


Srovnání výhod a nevýhod paušálních výdajů - změny na základě zákona č. 170/2017 Sb. (Ing. Ivan Macháček)

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo k určitým změnám při uplatňování paušálních výdajů poplatníky daně z příjmů fyzických osob. V následujícím článku si blíže tyto změny rozebereme a na příkladech si ukážeme variantní možnosti za zdaňovací období roku 2017, které může využít poplatník k daňové optimalizaci. Současně pozornost zaměříme na výhody a nevýhody uplatnění paušálních výdajů. S ohledem na rozsah článku se zabýváme daňovou úpravou základu daně v případě přechodu z uplatnění paušálních výdajů na prokazatelné výdaje nebo naopak.Elektronická podání orgánům finanční správy (Ing. Pavel Matějka)

Podání při správě daní obecně upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), jenž patří do oblasti daňového práva procesního. Úvodem je třeba předeslat, že jakékoliv podání se činí u příslušného správce daně, jímž se rozumí, jednoduše řečeno, ten správce daně, který je věcně a místně příslušný se danou věcí zabývat. Věcná příslušnost, či jinak příslušnost kompetenční, je vymezením pravomocí správce daně. Pro určení místní příslušnosti správce daně je rozhodující, kdo je daňovým subjektem a co je předmětem daně. Obě uvedené příslušnosti upravují právní předpisy. Primárně je to zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a potom již zmíněný daňový řád.


Problematika přechodných ustanovení v novele daňových zákonů č. 170/2017 Sb. (Ing. Martina Šotníková, Rödl & Partner)

V létě minulého roku, kdy byla novela daňových zákonů č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela č. 170/2017 Sb.“), předložena Poslanecké sněmovně, to vypadalo, že novela č. 170/2017 Sb. bude schválena včas, a oproti jiným rokům tak budeme mít klidnější Vánoce bez horečného nastavování systémů dle nových pravidel. Konec roku 2016 byl sice klidnější, ale nikoliv z důvodu dřívějšího schválení novely č. 170/2017 Sb., které se nakonec o několik měsíců prodloužilo. Schválením novely č. 170/2017 Sb. až na jaře roku 2017 se její očekávaná účinnost pak posunula z 1. 1. 2017 na 1. 7. 2017. Uvedené posunutí účinnosti přitom přináší nemalé nejasnosti.Převedení věci do vlastnictví jiného (Ing. Libor Novotný)

Problematice převedení věci do vlastnictví jiného je v občanském zákoníku věnován díl 1 hlavy II (Závazky z právních jednání), části čtvrté (Relativní majetková práva). Tento díl občanského zákoníku se kromě koupě, která je upravena v § 2079 a následujících, zabývá také problematikou darování a směny. Následující příspěvek je zaměřen na úpravu koupě movité a nemovité věci, vedlejší ujednání při kupní smlouvě, na problematiku darování a směny, ale i na problematiku zvláštního ustanovení o prodeji zboží v obchodě a zvláštního ustanovení o koupi závodu.

 

 

Aktuálně