Články z oblasti daní a judikatury nově na portále

Datum vydání: 11. 9. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pracujete s opravnými položkami? Snižujete hodnotu problémového majetku? Odvádíte jako zaměstnavatel pojistné za své zaměstnance? Pracují u vás uchazeči o práci "na zkoušku"? Znáte institut dožádání ve správním řízení?

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nové články z oblasti daní, které budou zveřejněny také v časopise Daně a právo v praxi č. 9/2017.

Opravné položky v účetnictví a daních (Ing. Martin Děrgel)

Opravné položky slouží k opravě, resp. snížení, účetní hodnoty problémového majetku, jehož aktuální hodnota je z nejrůznějších důvodů dočasně nižší. Pokud se po čase ukáže předpoklad o pouhé dočasnosti snížené hodnoty majetku jako správný, dojde zrušením opravné položky k obnovení původní hodnoty majetku. Jestliže však budoucnost bude ještě temnější, než jsme očekávali, můžeme podle okolností buď opravnou položku dále zvýšit, anebo předmětný majetek zcela odepsat, případně zlikvidovat. V podnikatelské praxi přitom převažují opravné položky k pohledávkám, což je dáno nejen trvalou nejistotou, zda dlužník nakonec skutečně dostojí svému závazku a plně je uhradí, ale hlavně tím, že pouze tyto mohou být za určitých podmínek daňově účinné.Zaměstnavatelé a odvod pojistného ze skutečné výše příjmu (Ing. Antonín Daněk)

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je zabezpečení odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu zaměstnance, případně z jeho poměrné části, pokud se na zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) tato povinnost vztahuje. Problematika minimálního vyměřovacího základu zaměstnance a skutečností souvisejících je definována zejména v § 3 odst. 4, odst. 6 a odst. 8 až 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení zejména s § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.Práce na zkoušku (JUDr. Eva Janečková)

V současné době je stále obvyklejší podrobovat budoucí zaměstnance při přijímacím pohovoru zkoušce, která by měla dokázat jejich způsobilost k práci, o kterou se uchází. Tato práce „na zkoušku“ s ohledem na její dočasnost a krátkodobost probíhá obvykle bez uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a, jak se zkoušení zaměstnanci obvykle přesvědčí, i bez mzdy.Dožádání v judikatuře správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)

V některých případech není efektivní, aby finanční úřad, který prověřuje tvrzení daňových subjektů, veškeré poznatky shromažďoval sám. Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.) mu umožňuje dožádat jiný finanční úřad, aby požadované informace zjistil za něj (např. kontaktováním obchodních partnerů, výslechem svědků apod.). Zajímavým rozsudkům správních soudů z této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.

Aktuálně