Odškodnění smrti při dopravní nehodě: Jak se počítá? (PR článek)

Datum vydání: 13. 9. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Při dopravní nehodě může bohužel dojít i k tomu nejhoršímu – smrti. Pozůstalí zemřelého, který nezpůsobil dopravní nehodu, poté mají nárok na odškodnění nemajetkové újmy. Jak se nově postupuje při vyčíslení?

 

Odškodnění dříve

Před tím, než nabyl účinnosti nový občanský zákoník, bylo odškodnění pozůstalosti vymezeno paušální jednorázovou náhradou. Pro manžela nebo manželku, děti a rodiče poškozeného tato částka činila 240 000 Kč. Sourozenci pak pro představu obdrželi 175 000 Kč.

Pokud jste prokázali, že jste se zesnulým měli intenzivnější vztah, bylo navíc možno toto odškodnění navýšit. A to prostřednictvím odškodnění z titulu ochrany osobnosti.

 

Odškodnění podle nového občanského zákoníku

Jakmile vstoupil v platnost nový občanský zákoník, je třeba při posuzování výše odškodného brát v potaz další náležitosti. A to zejména vztah mezi zemřelým a pozůstalým, kdy se posuzuje intenzita jejich vztahu. Dále se musíme zaměřit i na věk zemřelého a pozůstalého a v neposlední řadě i na fakt, zda mezi zemřelým a pozůstalým existuje nějaká existenční závislost – například u rodičů malých dětí.

 

Jak se pohybuje výše odškodného

Bohužel však i toto řešení má své mouchy. Až v praxi se ukázalo, že často dochází k přiznání odlišné výše odškodného u typově stejných nebo podobných případů. Kvůli tomu vydal Nejvyšší soud doporučení, které stanovuje základní rozpětí odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých u nejbližších příbuzných. To by se tak podle Nejvyššího soudu mělo pohybovat v rozmezí 240 000 Kč až 500 000 Kč. Každý případ odškodnění je však individuální. A je třeba počítat s tím, že v budoucnosti může dojít ke změnám soudní praxe.

Hledáte pomoc při odškodnění nehody? Navštivte www.odskodneninehody.cz, kde se o celé problematice dozvíte více.

Poznámka redakce: Jedná se o PR článek.

Aktuálně