Víte vše o změnách v paušálních výdajích novelou č. 170/2017 Sb.?

Datum vydání: 13. 9. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Daňový balíček přinesl s účinností od 1. 7. 2017 mnoho změn do daňových zákonů. Pokusíme se srovnat výhody a nevýhody paušálních výdajů ve světle novely č. 170/2017 Sb. a problematiku uplatňování paušálních výdajů shrneme v několika příkladech.

S ohledem na aktuálnost a významnost novely č. 170/2017 Sb. otevíráme článek Ing. Ivana Macháčka s názvem Srovnání výhod a nevýhod paušálních výdajů – změny na základě zákona č. 170/2017 Sb. a jen připomínáme, že problematice novely daňových zákonů se věnuje také například článek Mgr. Matěje Nešlehy Změny v daňových a souvisejících zákonech sněmovním tiskem 873.

Jak autor ve svém článku uvádí, novela č. 170/2017 Sb., která mimo jiné mění zákon o daních z příjmů, snižuje limitní výši paušálních výdajů tak, že pro uplatnění plné výše paušálních výdajů (30 %, 40 %, 60 % a 80 % z dosažených příjmů) se vychází ze snížené limitní výše příjmů 1 mil. Kč, tedy z poloviční výše, než platilo dosud před novelou ZDP č. 170/2017 Sb.

Novela ZDP č. 170/2017 Sb. dále doplňuje ustanovení § 7 odst. 8 ZDP o větu, že: „Pro účely odstavce 7 se příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou“. Tím je přímo do zákona doplněn postup, který platil i doposud, že totiž poplatník, který vede účetnictví (ze zákona nebo dobrovolně), vychází při stanovení paušálních výdajů z evidence příjmů podle § 7 odst. 8 ZDP, a nikoliv z výnosů vykazovaných ve vedeném účetnictví.

Současně s tímto snížením limitní výše paušálních výdajů dochází novelou ZDP ke zrušení ustanovení § 35ca ZDP, které omezuje uplatnění slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění na dítě u poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje.

Pro zdaňovací období roku 2017, tedy při uplatňování výše paušálních výdajů, přicházejí do úvahy dvě varianty:

  1. Poplatník bude vycházet z limitní výše paušálních výdajů stanovené v ZDP ve znění před novelou zákona a v tomto případě se na poplatníka vztahuje znění § 35ca ZDP. Pokud součet dílčích základů dle § 7 a § 9 ZDP, u kterých byly uplatněny paušální výdaje, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže poplatník uplatnit slevu na dani na manželku, ani uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě.
  2. Poplatník bude vycházet z nové limitní výše paušálních výdajů stanovené v novele ZDP a v tomto případě může uplatnit slevu na dani na manželku i daňové zvýhodnění na vyživované dítě, i když součet dílčích základů dle § 7 a § 9 ZDP, u kterých poplatník uplatňuje paušální výdaje, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Za zdaňovací období roku 2017 tak bude záležet na rozhodnutí poplatníka, co je pro něho z hlediska optimalizace daňového řešení nejvýhodnější.

Celý text článku Ing. Ivana Macháčka Srovnání výhod a nevýhod paušálních výdajů – změny na základě zákona č. 170/2017 Sb. si můžete přečíst zde >>

 

(Redakce portálu DAUC / Vše pro daňaře a účetní. Foto: © thinkstockphotos.com

 

 

Aktuálně