Nové čtení pro účetní na září

Datum vydání: 19. 9. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Víte, jaké novinky v legislativě nastaly na přelomu srpna a září? Máte přehled o tom, k jakým změnám dochází novelou č. 170/2017 Sb. v oblasti hmotného a nehmotného majetku a co přináší Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017?

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nové odborné výklady účetních a daňových témat, která také zveřejníme v časopise Účetnictví v praxi. Pro pročtení článků je třeba se přihlásit.

Legislativní novinky k 1. 9. 2017 (Ing. Lenka Froschová)
Astronomické léto se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, což se však nedá tvrdit v souvislosti s aktivitou zákonodárců. Co se týče množství vydaných informací a novinek, nelze druhou polovinu letních prázdnin jistě označit za „okurkovou sezónu“, a to především v legislativní oblasti daňové. V rámci následujícího přehledu je čtenářům poskytnut průřez aktualitami, jež mohly být za poslední měsíc v rámci monitoringu odvětví odbornou veřejností zaregistrovány.

Změny v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku (Ing. Ivana Pilařová)
Daňový balíček změn, tedy zákon č. 170/2017 Sb., se v oblasti daně z příjmů poměrně rozsáhle věnuje problematice hmotného a nehmotného majetku. Této oblasti, speciálně technickému zhodnocení cizího majetku, jsme se věnovali již v minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 7–8/2017, s. 4). Nyní volně navážeme dalšími změnami v oblasti hmotného a nehmotného majetku. Zaměříme se především na podnikatelské subjekty, neopomeneme však ani změny pro veřejně prospěšné poplatníky. Některé změny pouze narovnávají disproporce dříve platného znění, jiné upravují dříve neřešené oblasti, další směřují k výhodám či alternativním řešením pro daňové poplatníky. Zvláštní pozornost budeme věnovat nabytí účinnosti každé jednotlivé změny.

Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017 (Ing. Petr Vondraš)
První prázdninový den vstoupila v účinnost novela č. 170/2017 Sb. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”), která měla dle vládního návrhu platit již od 1. 1. 2017. Byť se nejedná o nikterak převratnou změnu zákona, obsahuje několik ustanovení, k jejichž aplikaci vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech.

Daň z přidané hodnoty u nemovitých věcí – dokončení (Ing. Zdeněk Morávek)
Následující příspěvek opět věnujeme problematice uplatňování DPH u nemovitých věcí. V minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 7–8/2017 na s. 31) jsme se zabývali zejména oblastí dodání nemovitých věcí jako plnění osvobozených od daně, v tomto příspěvku budeme pokračovat případy, kdy se jedná o zdanitelné plnění a je nutné stanovit správnou sazbu daně.

 

Aktuálně