Odborné články z daňové a účetní oblasti

Datum vydání: 25. 9. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Víte, jak vést daňovou evidenci v roce 2017 po novele č. 170/2017 Sb.? Máte přehled o ukončených Koordinačních výborech? Využíváte některých zákonných variant, kdy zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné neodvádí?

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete další odborné výklady daňové a účetní problematiky. Články budou zveřejněny také v časopise Účetnictví v praxi.

Pro plný přístup ke článkům je potřeba se přihlásit.

Daňová evidence poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2017 (Ing. Jiří Vychopeň)
Následující příspěvek je věnován nejdůležitějším aspektům, které se týkají daňové evidence v roce 2017. Příspěvek uvádí základní právní vymezení i postupy, jak vést daňovou evidenci, vymezuje příjmy a výdaje, věnuje se změnám vyplývajícím z novely zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 7. 2017. Část příspěvku je věnována také právní úpravě a postupům vztahujícím se k majetku, cizí měně v daňové evidenci a přechodu z daňové evidence na účetnictví.

Průvodce Koordinačními výbory – 9. část (Ing. Martin Děrgel)
V následujícím příspěvku opět pokračujeme v systematickém probírání všech ukončených tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou České republiky (ČR) lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na webových stránkách http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp.

Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku? (Ing. Antonín Daněk)
Systém veřejného zdravotního pojištění potřebuje pravidelný přísun finančních prostředků na straně jedné proto, aby mohly být na straně druhé financovány hrazené služby, vykázané smluvními poskytovateli. Hlavními přispěvateli do systému jsou zaměstnavatelé, avšak právní úprava zdravotního pojištění zcela relevantně umožňuje, aby v některých specifických situacích nemuselo být za zaměstnance odvedeno za rozhodné období kalendářního měsíce (anebo dokonce i roku) žádné pojistné. Podívejme se nyní blíže na některé ze zákonných variant, kdy zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné neodvede.

Aktuálně