Zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR

Datum vydání: 29. 9. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 13. 9. 2017.

Na jednání výboru se řešily například tyto příspěvky: Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni, Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích, Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj, Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravin nebo Vrácení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě.

Celé znění zápisu z jednání naleznete zde >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně