Nové články z daňové oblasti v sekci Obsah / Odborné články

Datum vydání: 2. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Zaregistrovali jste změnu repo sazby od 4. 8. 2017 a znáte její dopad v daňových souvislostech? Víte, jak se bránit proti sankcím podle daňového řádu? Orientujete se v zajišťovacích příkazech s ohledem na judikaturu správních soudů?

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nové články z daňové oblasti, které vyjdou také v časopise Daně a právo v praxi.

Na detail dokumentu se dostanete pro přihlášení ke svému účtu.

Změna repo sazby od 4. 8. 2017 v daňových souvislostech (Ing. Jiří Vychopeň)

Na základě rozhodnutí bankovní rady České národní banky ze dne 3. 8. 2017 došlo s platností od 4. 8. 2017 ke zvýšení dvoutýdenní repo sazby (2T repo sazby) z dosavadních 0,05 % na 0,25 %. V následujícím příspěvku se podíváme podrobněji na repo sazbu a dopady jejího zvýšení na jednotlivé úroky, zejména na úrok z prodlení a úroky uplatňované při správě daní.

Sankce podle daňového řádu a obrana proti nim (Milan Mareš, daňový poradce Rödl & Partner)

Cílem článku je seznámit čtenáře s jednotlivými sankcemi podle daňového řádu. V jaké výši mohou být předepsány, jak jim předcházet a jak alespoň do určité moderovat v případě, že jsou již předepsány nebo vznikly podmínky pro jejich uložení? Sankce jsou uvedeny v části čtvrté, § 246 až 254 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Cílem zákonodárce byla koncentrace těchto ustanovení do jedné části zákona.

Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Zdravotní pojištění je navázáno na spoustu souvisejících právních předpisů. Jednou z důležitých norem je při plnění zákonných povinností zaměstnavatele a placení pojistného zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V následujícím příspěvku se blíže podíváme na vybrané tematické okruhy, ve kterých zdravotní pojištění návazně vychází právě z právní úpravy stanovené zákoníkem práce.

Zajišťovací příkaz opět v centru pozornosti – judikatura správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)

Skutečnost, že správce daně může bez předchozího upozornění zabavit majetek daňového subjektu ještě předtím, než je mu daň pravomocně vyměřena či doměřena, či dokonce ještě dříve, než uplyne lhůta pro podání daňového přiznání, je mocnou zbraní v rukou finančních úřadů. Při jejím necitlivém či ukvapeném použití pak může Finanční správa přivodit „ekonomickou smrt“ daného subjektu.
V časopise Daně a právo v praxi jsme se judikaturou s touto problematikou zabývali v č. 4/2010 v článku „Zajišťovací příkaz“ a v článku „Nad judikaturou v oblasti zajištění daně“ v č. 11/2015.
Na úvod tradičně shrneme rozhodnutí soudů z předchozích článků a pokusíme se vybrat z rozsudků nových. Za poslední dobu jich přibylo opravdu hodně, proto se nedostane na všechny a u některých budeme muset z prostorových důvodů krátit jejich text ještě více než obvykle.

Aktuálně