Novinka na trhu: praktický pomocník pro celní řízení v podobě ASPI Navigátora

Datum vydání: 4. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Připadá vám právní úprava celního řízení složitá a nepřehledná? Patříte mezi ty, kteří by rádi do tajů celního řízení pronikli, nebo ty, jež jsou nuceni s celními předpisy pracovat? Chybí vám někdo, kdo by vám pomohl se zorientovat či poskytl radu jak postupovat v celním řízení?

Vězte, že se vám blýská na lepší časy. Právě pro vás je určen nový produkt od společnosti Wolters Kluwer – ASPI Navigátor Celní řízení, který srozumitelnou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy a judikaturu vysvětluje jednotlivé základní postupy a pojmy související s celním řízením. Pro ty, jež nejsou zapřisáhlými odpůrci schémat a grafů, přichází pomocník k nezaplacení. Pomocník, který vás komplexně celní problematikou provede, ušetří vám čas při hledání příslušné právní úpravy včetně prováděcích předpisů, usnadní orientaci ve výkladu celních pojmů i institutů, stejně jako pomůže těm, kteří se ocitli v postavení účastníků v celním řízení.

V současné podobě obsahuje ASPI Navigátor Celní řízení 41 základních procesních situací, v budoucnu bychom se mohli dočkat dalšího doplnění. Je rozdělen na textovou část obsahující mimo jiné odkazy na jednotlivá ustanovení příslušného právního předpisu i rozhodovací činnost a část grafickou, ve které jsou zobrazeny jednotlivé dílčí úkony předmětného procesního postupu jak ze strany celního úřadu, tak účastníka tohoto procesu. Grafická část rozpracovává a znázorňuje všechny možné varianty postupu, které jsou odvislé od konkrétní procesní situace, aktivity či pasivity zúčastněných subjektů. Obě části jsou propojeny a komunikují spolu. Prostým kliknutím na myš v grafické části se vám zobrazí příslušná textová část a vy tak jednoduše bez zdlouhavého hledání můžete přejít na text zákona, případně si přečíst průvodní text, který danou procesní situace popisuje.

Více se k ASPI Navigátorovi dozvíte v recenci JUDr. Zuzany Hortové, právníka Generálního ředitelství cel, nebo si jej můžete vyzkoušet zde.

Aktuálně