Zahrnovat či nezahrnovat DPH do daně z nabytí nemovitých věcí?

Datum vydání: 8. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2017, čj. 4 Afs 88/2017-35, vyplývá, že se DPH při koupi nemovitosti do výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí nezapočítává. Je tomu opravdu tak? Přinášíme výklad k tomuto tématu výběrem ze soudní judikatury správního soudnictví České republiky.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete výklad k tématu Daň z nabytí nemovitých věcí (možná je vše opět trochu jinak) rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2017, čj. 4 Afs 88/2017-35.

Zahrnovat či nezahrnovat DPH do daně z nabytí nemovitých věcí?

V popisované věci jsou klíčová dvě ustanovení. Tím prvním je § 13 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále též „zákonné opatření“), který říká: „Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.“ Tím druhým je § 4 odst. 1 zákonného opatření, který objasňuje užitý termín úplata: „Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.“

Podrobněji k tématu v článku Vybráno ze soudní judikatury správního soudnictví České republiky.

Aktuálně