Nová kniha Systém principů daňového práva (recenze)

Datum vydání: 24. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Chcete se podrobněji orientovat v daňovém právu? Zajímáte se o daně jako celek? Odpovědi vám může dát nová publikace redakce Daně a účetnictví z pera Stanislava Kouby: Systém principů daňového práva.

V recenzi doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., mimo jiné uvádí:

"Daňové právo je neustále aktuálním tématem, ovšem více publikací a odborných článků lze nalézt k praktickým otázkám daňového práva. Oceňuji proto teoretické téma publikace a jeho teoretické zpracování. Autorovy závěry však mají nepochybně přínos jak pro teorii daňového práva, tak pro jeho praxi..."

Více v recenzi knihy Systém principů daňového práva autora Stanislava Kouby.

Knihu lze zakoupit na našem eshopu v tištěné či elektronické podobě.

Aktuálně