QR-kód na fakturu nyní jednodušeji a automaticky

Datum vydání: 25. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Komora daňových poradců ČR zhruba před rokem představila nový formát „QR-faktura“, který umožňuje bez chyb načítat data z různých faktur právě pomocí kódu QR-faktura a tím ulehčit všem, kteří tato data následně zpracovávají, kontrolují a řeší případné omyly.

Nový formát již největší dodavatelé účetních programů úspěšně implementovali do svých produktů.

V tuto chvíli byla spuštěna služba pro automatické generování faktur, kdy si strukturu QR kódu nemusí již program sestavovat sám, ale prostřednictvím rozhraní API (Automation Programming Interface) zadá požadavky a vygenerovaný QR kód si účetní program stáhne a vytiskne na fakturu. Služba je zcela zdarma. Dokumentaci naleznete na stránce https://qr-faktura.cz/pro-vyvojare/specifikace-restful-api.

Zjednodušeně řečeno – díky API rozraní se zjednodušuje práce s QR kódem – jakémukoliv programu je teď umožněno poslat data (položky) na rozhraní portálu a ten poté programu vrátí hotový obrázek s QR-fakturou, která se jen „vloží“ do tištěné faktury.

  (Komora daňových poradců ČR, www.kdpcr.cz, 2017. Foto: ilustrační)

Aktuálně